bip.gov.pl cksulechow.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowy dokument

Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego na:


Zapytanie ofertowe na dostarczenie w formie papierowej lub elektronicznej kart podarunkowych, z ograniczeniami w możliwości płatności za art. chemiczne, wyroby tytoniowe i alkohol, dla pracowników i emerytów CKZiU w Sulechowie ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów.


Zapytanie ofertowe na obsługę i serwisowanie kotłowni gazowych z lokalizowanych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Sulechowie.


Zapytanie ofertowe na świadczenie obowiązkowych usług kominiarskich stosownie do obowiązujących przepisów o ochronie p.poż i prawa budowlanego w budynkach należących do Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.


Zapytanie ofertowe na usługę wdrażania administrowania i konserwowania systemu teleinformatycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.


Usługa cateringowa w zakresie dożywiania uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie


Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie” dotyczącego przebudowy pomieszczeń w zakresie dostosowania do prowadzenia specjalistycznych zajęć zawodowych zlokalizowanych w budynkach CKZiU w Sulechowie w ramach projektu – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9,3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” dla projektów wskazanych w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-L2020.


Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie- usuwanie zawilgoceń i pęknięć budynku.Opublikował: Leszek Nowak
Publikacja dnia: 14.12.2017
Podpisał: Leszek Nowak
Dokument z dnia: 12.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 112